Carl Erik Martin Soya

De selige Jensen   Günther, Michael / Meier, Gerd 4D 2H 1Dek Niederdeutsch

09.10.18   De selige Jensen   Niederdeutsche Bühne Lübeck e.V.   23552 Lübeck Premiere