Dietmar Jacobs

Dat Wunner vun San Miguel   Albaum, Lars / Borchert, Felix 2D 4H 1Dek Niederdeutsch

20.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

20.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Norden e.V.   26506 Norden

22.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

24.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

25.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin

25.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Norden e.V.   26506 Norden

26.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

26.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Norden e.V.   26506 Norden

27.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

27.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Norden e.V.   26506 Norden

30.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

01.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

02.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Norden e.V.   26506 Norden

03.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

05.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

07.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

09.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

12.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

14.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

15.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

17.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

19.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

20.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

23.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

24.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   18057 Rostock

24.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

26.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

28.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

30.11.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig

06.01.20   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Rendsburg   24768 Rendsburg Premiere

10.01.20   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Rendsburg   24768 Rendsburg

11.01.20   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne "Waterkant" e.V.   27568 Bremerhaven Premiere

19.01.20   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Rendsburg   24768 Rendsburg

22.01.20   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Rendsburg   24941 Flensburg

04.02.20   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Rendsburg   24582 Bordesholm

05.02.20   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Rendsburg   24582 Bordesholm

19.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Norden e.V.   26506 Norden Premiere

19.10.19   Dat Wunner vun San Miguel   Schleswiger Speeldeel e.V.   24837 Schleswig Premiere

20.09.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin Premiere

22.05.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin Premiere

16.03.19   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsches Theater Aurich e.V.   26605 Aurich Premiere

15.09.18   Dat Wunner vun San Miguel   Theater am Meer   26382 Wilhelmshaven Premiere

13.04.18   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Neumünster   24534 Neumünster Premiere

07.10.17   Dat Wunner vun San Miguel   Niederdeutsche Bühne Flensburg   24937 Flensburg Premiere