Lars Albaum

Dat Wunner vun San Miguel   Jacobs, Dietmar / Borchert, Felix 2D 4H 1Dek Niederdeutsch

22.05.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin Premiere

26.05.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   18581 Putbus

29.05.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin

02.06.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin

06.06.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin

08.06.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin

09.06.19   Dat Wunner vun San Miguel   Fritz-Reuter-Bühne am Mecklenburg. Staatstheater   19055 Schwerin